Entreprenad

Vi ser till att helheten fungerar
Vi har lång erfarenhet av entreprenaduppdrag; där vi ser till att en hel avdelning alltid är bemannad och leds på ett kompetent sätt. Du kanske också önskar få hjälp med en viss funktion? Fördelen med entreprenad är att kostnaden är densamma varje månad, vilket gör det lätt att planera verksamheten. Vid tillfälliga toppar har vi personal som kan arbeta de extra timmar som behövs.

Ring oss på 08-578 578 00, så ger vi dig nyckeln till framgång. Du kan också e-posta till info@fourservice.se.