Nyckeln till framgång

Utveckling av din verksamhet
Många av våra kunder har arbetat på samma plats i flera år. Kanske är du en av dem? Du vet vad du håller på med, men känner att det går att utveckla både dig själv och din verksamhet. Du har kanske en anställd som vill utveckla sig, gå vidare med nya arbetsuppgifter hos dig? Om han eller hon går till en annan arbetsgivare kostar det dig tid, energi, och pengar för att anställa någon annan.

Vi arbetar gärna tillsammans med dig för att öka din lönsamhet, och öka kvaliteten i ditt arbete. Ett utvecklingsuppdrag kan innehålla analys, utbildning, coachning, eller mentorskap.

Kontakta oss på 08-578 578 00, eller genom att e-posta till info@fourservice.se. Då berättar vi mer om vad vi kan hjälpa till med, ge exempel på tidigare utförda uppdrag, och ge dig förslag på hur vi tillsammans kan lyfta din verksamhet.

Utbildning och teambuilding
Flera av våra anställda har varit med oss i många år, och med tiden fått en trygg erfarenhet och specialistkompetenser. Dessutom vill de gärna dela med sig av det de kan! Vi samarbetar också med andra aktörer som är specialiserade på just utbildning.

IPU Profilanalys – vi har licensierade analytiker på kontoret som gärna arbetar tillsammans med dig för att bilda och utveckla projektgrupper, ledningsgrupper och team. IPU Profilanalys används ofta i förändringsarbete, och vid omorganisationer. Analysen tydliggör olika personers individuella styrkor och svagheter. Självklart arbetar vi med sträng sekretess; inget av vårt arbete når ut till dina medarbetare, eller någon annan i organisationen.

Vi utbildar dels i våra egna lokaler, dels ute hos kund. Ibland handlar det om någon enstaka person, andra gånger utbildar vi flera personer samtidigt i till exempel egenkontroll och HACCP (hygien).

Vi har även lång erfarenhet av insatser för att utveckla grupper av människor, stärka samarbetet och skapa en bra laganda (teambuilding).

Kontakta oss på 08-578 578 00, eller genom att e-posta till info@fourservice.se, för mer information och/eller ett konkret förslag.