Flexibilitet och trygghet

Full flexibilitet eller fast trygghet?
Om du önskar ha friheten att själv styra typen av uppdrag eller hur mycket du vill arbeta, så kan en timanställning vara det bästa alternativet. Om du istället vill arbeta heltid och söker tryggheten i en fast inkomst, så kan en så kallad tillsvidareanställning bli aktuell. Då förbinder du dig att vara tillgänglig för arbete på del- eller heltid, mot att vi garanterar dig en lägsta månadsinkomst.

Som en del av vårt nätverk erbjuder vi dig också tillgång till vissa utbildningar, personalaktiviteter, och liknande.

Vi är medlem i Visita sedan 1989. Visita är vår arbetsgivareorganisation, som i sin tur sluter kollektivavtal med fackförbunden SHR och Unionen. Självklart följer vi dessa avtal, samt andra lagar och regler.

Vi följer aktuella lagar och kollektivavtal, bland annat när det gäller lönesättning. Vi betalar alltid avtalsenlig minimilön, och tillämpar i vissa fall individuell lönesättning.

Vi har även försäkringar som träder i kraft till exempel om olyckan skulle vara framme när du är ute på ett uppdrag för oss.