Med anledning av nya coronaviruset (COVID-19)

Vi på Four Service följer noga utvecklingen av COVID-19 och gör dagliga utvärderingar av rådande läge. Utifrån utvärderingarna gör vi riskbedömningar och håller alla våra medarbetare underrättade.

Redan lördagen 29/2 meddelade vi våra medarbetare vilka förebyggande åtgärder de kan ta och vilka risker som finns. Skrivelsen som gick ut till 250 adresser skickades på 15 olika språk. Där beskrevs också vilka publika kanaler som finns att tillgå för löpande information. Sist men inte minst uppmanade vi där våra medarbetare att följa och hålla sig uppdaterade på myndigheters information.

Vi är tydliga med att vi önskar att alla anställda som har utlandsresor planerade meddelar oss detta så vi kan planera utifrån eventuella karenstider eller liknande. Gällande sjukfrånvaro så uppmanar vi vår personal till att stanna hemma om förkylningssymtom visar sig, även vid mildare sådana.

Kring detta ärende ligger vi tills vidare i stabsläge och har öppnat upp specifika kontaktvägar för våra anställda så de snabbt kan meddela representant ur ledningsgruppen om något har hänt eller om misstanke om händelse finns. Samtidigt som vi informerar om förlopp och risker så manar vi också till lugn.

Allt vi gör med anledning av COVID-19 gör vi för att i största möjliga mån eliminera påverkan av viruset på våra anställda, våra kunder (och dess anställda) samt på samhället i stort.