NYA INTRODUKTIONSMÖTEN

Vi är inte branschens största företag, och det är heller inte något vi strävar efter att bli. Däremot ser vi, våra kunder och anställda oss som branschens bästa företag. Kvalitet i allt från tanke till handling är det vi har haft som ledord sedan starten 1989.

En del av vår kvalitet är personalen som kommer ut till dig, och räddar situationen både för stunden och på längre sikt. Vi låter våra nyanställda arbeta tre pass, sedan utvärderar vi insatsen både med dig och den nyanställde. Hur har arbetet gått, finns personkemin där, de nödvändiga kunskaperna, den efterfrågade erfarenheten? Vad behöver ändras? Hur blir vi ännu bättre på att kommunicera med varandra?

Allt detta följer vi upp under återkommande introduktionsmöten med våra nyanställda. Då träffar vår VD Marie K Höijer de nya medarbetarna, och informerar om de stora krav som ställs på de som valt att arbeta tillsammans med oss på Four Service. Allt för att säkra kvaliteten, för dig, oss, och våra fantastiska anställda.