Plötsligt händer det– igen!

Vi känner oss stolta när vi nu kan meddela att Four Service har vunnit upphandlingen av bemanningstjänster till köken inom Håbo kommun.

Våra stora satsningar på utbilningar inom livmedelshygien för alla medarbetare samt våra väl inarbetade rutiner för leveranser till offentlig verksamhet har burit frukt ännu  en gång.

Förutom att vi är stolta är vi även väldigt ödmjuka inför uppgiften. Att leverera en komponent till något så viktigt som en bra måltid är inte alltid det enklaste men vi känner att vi har alla förutsättningar för att lyckas i detta nya samarbete.