Ren och skär kunskap

Vi försöker alltid möta våra kunders krav och önskemål vad gäller kompetens och specialkunskap så att vår bemanningspersonal ligger i fas med (eller över) kundföretagets egen anställda. Detta vad gäller kompetensutveckling och vidareutbildning.

Därför håller vi obligatoriska grundkurser inom ämnet Livsmedelshygien för alla våra köks- och restaurangbiträden samt diskare. Denna personalgrupp saknar ofta den formella restaurangutbildning där den här utbildningen annars ingår. På detta sätt fyller vi igen den kunskapsluckan.

Under utbildningen lär vi förutom t.ex. gränsvärden och korrekt livsmedelshantering även ut hur ett egenkontrollprogram är uppbyggt och hur dokumentationen går till. Det har lett till förvånade återkopplingar från kunder som har reagerat mycket positivt, t ex på att dokumentationen över disktankens temperaturer är ifyllda på rätt sätt efter att vår diskare arbetat ensam i deras diskrum.

För våra rutinerade kockar och kallskänkor håller vi årliga uppfräschningskurser inom ämnet där vi bl a går igenom och förklarar eventuella nya direktiv och förordningar från Livsmedelsverket.