Tillfälliga behov – långvariga förbindelser

Beredskap för plötsligheter
Tillfälliga behov brukar ofta vara plötsliga, något vi har beredskap för bland annat genom vår jourbokning. Om du behöver hjälp utanför våra ordinarie öppettider (07.00–17.00), så ringer du 070-796 01 40, dygnet runt, året runt. Behöver du en kompetent kock? Slagkraftig hovmästarinna? Säljande köks- eller servisproffs? Vi har personalen du behöver från fem timmar och uppåt. Det kan vara allt från 1-2 dagar till hela säsonger eller för en hel föräldraledighet.

All inclusive
Vi tycker om att göra livet så effektivt som möjligt, både för dig och oss. Vi hjälper dig att arbeta smart, så att du kan ägna dig åt viktigare saker än att jaga fram personal, och du slipper det extraarbete som normalt följer med på köpet. Därför ingår allt som är personrelaterat (lön, sociala avgifter, skatter, försäkringar) liksom vår service (bokning, ändringar, support, uppföljning, fakturering) i våra timpriser. Med oss som personalleverantör betalar du inte några fasta avgifter för att ha tillgång till vår bokningsservice. Vi är noga med att matcha ditt personalbehov med personer vi vet fungerar i just din verksamhet. Nöjda kunder kommer tillbaka …

Alltid, eller bara ibland
Flera av våra kunder låter vår personal bli ersättningen för sin egen personalpool, då de inser vad de kan spara i arbete, administration, och pengar. Onödiga fasta kostnader belastar resultatet; med personal från Four Service får du rörliga kostnader = du betalar bara för personalen när du behöver förstärkning, inte annars. Färre timmar i telefon på kontoret, mer tid i produktion och för gästerna, helt enkelt. Andra använder oss som komplement till sin egen extrapersonal. Snabbt, enkelt, tryggt. Ekonomiskt.

Stort utbud av köks- och serviceproffs
Vi har en lång rad yrkeskategorier att välja bland, allt från våra mest rutinerade proffs som kan gå in och ta en ledarroll eller någon annan ansvarsbefattning, till de som ännu inte har så många års erfarenhet men har mycket energi och vilja. Se våra olika tjänster HÄR

Kontakta vår bokning på 08-578 578 00, eller e-posta till order@fourservice.se för aktuella timpriser (offert vid större eller längre uppdrag). Har du återkommande behov av personal? Kontakta oss, så träffas vi och går vi igenom dina behov, krav och önskemål; vi ger dig skräddarsydda lösningar.